ผลงาน-ของเรา / Portfolio » ติดตั้งจานดาวเทียม PSI-TrueTV Ku-Band

ติดตั้งจานดาวเทียม PSI-TrueTV Ku-Band

7 กันยายน 2013
581   0

01

  • งานติดตั้งจาน PSI Ku-Band 60cm (หน้าจานสีดำ)
  • ติดตั้งเพื่อรับชม 1 จุด
  • Recv PSI-TrueTV
  • LNB PSI Ku-Band 10600
  • RG6 10M