ผลงาน-ของเรา / Portfolio » งานติดจานดาวเทียม PSI C-Band หมู่บ้านสุธาทิพย์ (ท่าท้อน)

งานติดจานดาวเทียม PSI C-Band หมู่บ้านสุธาทิพย์ (ท่าท้อน)

15 สิงหาคม 2013
600   0

1

 

งานติดจานดาวเทียม PSI C-Band หมู่บ้านสุธาทิพย์ (ท่าท้อน)
– ติดตั้ง 4 จุด
– จาน PSI C-Band ขนาด 1.5 เมตร
– LNB x2
– Receiver PSI 4 ตัว
– D2R 2×4 (เก็บงานเข้ากล่อง)
– กล่องกันน้ำ Leetech อย่างดี
– สาย RG-6 PSI Hi-Speed สีดำ
– บ้านใหม่