ผลงาน-ของเรา / Portfolio » งานติดตั้งจานดำ PSI หมู่บ้านสุธาทิพย์หาดใหญ่

งานติดตั้งจานดำ PSI หมู่บ้านสุธาทิพย์หาดใหญ่

17 ตุลาคม 2013
422   0

1

 

งานติดตั้งจานดำ PSI หมู่บ้านสุธาทิพย์หาดใหญ่ ระบบ C-Band (ฝนตกดูได้) ไทยคม ขนาด 1.5 เมตร หัวรับสัญญาณ PSI-X1 ติดตั้งจุดเดียว ราคา 2,900 บาท

2