ผลงาน-ของเรา / Portfolio » งานย้าย Host และ Database

งานย้าย Host และ Database

24 สิงหาคม 2013
520   0

2

วันนี้มีงานย้าย Host ของลูกค้า ซึ่งข้อมูล + Database รวมกันเกือบ 15Gb ต้องใช้เวลาในการ Move ค่อนข้างนาน สาเหตุที่ลูกค้าต้องย้าย ก็เพื่อ Upgrade เว็บไซด์ให้รองรับ Bandwidth ได้มากกว่าเดิม เนื่องจากลูกค้ารายนี้ มี PV ถึงวันละ 3K/IP ทำให้ BW ที่ Host เดิมไม่เพียงพอ และ ต้องการรันบน MySQL ที่เป็น UTF-8 จากเดิมเป็น TIS-620 โดยทางเราได้ให้คำแนะนำลูกค้าก่อนการตัดสินใจ ถึงข้อดีข้อเสียและราคา

1