ผลงาน-ของเรา / Portfolio » งานติดตั้งจานส้ม IPM

งานติดตั้งจานส้ม IPM

23 สิงหาคม 2013
652   0

1

งานติดจานดาวเทียม PSI KU-Band (ทุ่งเสา)
– ติดตั้ง 1 จุด
– จาน IPM ?ระบบ K-Band ขนาด 75cm
– LNB Universal NSS6
– Receiver IPM Clear
– สาย RG-6 PSI Hi-Speed สีดำ 20 เมตร