ผลงาน-ของเรา / Portfolio » งานติดตั้งจานส้ม IPM Ku-Band

งานติดตั้งจานส้ม IPM Ku-Band

25 ตุลาคม 2013
636   0

2

 

งานติดตั้งจานส้ม IPM Ku-Band ขนาด 60cm (ขนาดมาตรฐาน) ติดตั้ง 1 จุดราคา 2,900บาท / ขนาดจาน 75cm ราคา 3,400 บาท / ต้องการรับชมช่องประเทศจีน CCTV เพิ่ม 400 บาท